Frosien Wielink
Zuidsingel 47
3811 HC Amersfoort
06 - 485 22 660
033- 470 17 12

 
           
      Home Frosien Doelgroep Scholing Coaching Leerlingzorg

Contact  

             
   


LEERLINGONDERSTEUNING - ONDERZOEK EN ONDERSTEUNING

   

Inhoud
Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat het onderwijs is afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van het kind. Wat heeft deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht en in de huidige situatie nodig om zijn/haar onderwijsdoelen te halen.
Door observatie, onderzoek en gesprek met het kind wordt het zicht op de onderwijsbehoefte vergroot en kan een plan opgezet worden dat past binnen het aanbod en de werkwijze van de groep. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de uitgangspunten van Handelingsgericht werken.

Dat betekent dat de volgende activiteiten mogelijk zijn:

 1. Individueel onderzoek met het doel te komen tot een passend plan in de groep
 • Oriënterend onderzoek m.b.t sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Didactisch onderzoek
 • Cognitief onderzoek (algemene intelligentie)
 1. Leerlingbespreking:  analyse van de hulpvraag, opstellen van een plan, vaststellen van ontwikkelingsperspectief m.b.t. de vakgebieden.

Werkwijze

 1. Individueel onderzoek
 • Intake gesprek met ouders/leerkracht
 • Onderzoek/gesprek met het kind
 • Observatie
 • Opstellen van een plan passend binnen het werken met groepsplannen
 • Nagesprek met ouders/leerkracht
 • Eventueel follow-up
 1. Leerlingbespreking 
 • Met IB-er en leerkracht – eventueel andere betrokkenen- een bespreking

Tijdsinvestering
Per activiteit wordt een traject vastgesteld in overleg met beide partijen.

Kosten
€ 90,- per uur exclusief reiskosten
Geldig tot juli 2018

             
       

 

   
  Contact
Contact