Frosien Wielink
Zuidsingel 47
3811 HC Amersfoort
06 - 485 22 660
033- 470 17 12

 
           
      Home Frosien Doelgroep Scholing Coaching Leerlingzorg

Contact  

             
       

Breinleren

   
       

Inhoud
Leren = het vormen van sterke en uitgebreide neurale netwerken.

Maak kennis met  de 6 breinprincipes en de ASOOO benadering. Door de ASOOO benadering (Autonomie , Status en Opvatting Over Ontwikkelbaarheid) en het gebruik van de principes in de lessen worden....

   
   


Basisondersteuning

   

Inhoud
Binnen de basisondersteuning wordt verondersteld dat het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van  de leerlingen zodat elke leerling, zodat elke leerling passend onderwijs ontvangt....

             
       

Het Directe Instructiemodel (DI-model)

   
       

Inhoud
Het toepassen model van directe instructie in lessen levert de leerlingen in een kort tijdsbestek een heldere uitleg op van de leerstof. Voor de leerkracht betekent het dat...

   
             
       

Gesprekken met kinderen

   
       

Inhoud
Een essentieel onderdeel van handelingsgericht werken binnen 1-zorgroute is het voeren van gesprekken met kinderen. Hierdoor krijgt de leerkracht zicht op de...

   
             
       

Zicht op leerlijnen

   
       

Inhoud
Door zicht te hebben op leerlijnen – gebaseerd op de kerndoelen-  wordt het makkelijker om doelgericht te werken. Dit geldt voor een lesdoel, maar ook voor doelen over een langere periode...

   
             
       

Invoeren Leesestafette

   
       

Inhoud
Bij de invoering van de methode Estafette voor groep 4-8 is het belangrijk dat de leerkrachten de methode leren kennen qua inhoud en...

   
             
       

COÖperatieve werkvormen

   
        Inhoud
Het werken met coöperatieve werkvormen zorgt ervoor dat veel kinderen tegelijkertijd actief bezig zijn met nadenken, oefenen, voorkennis ophalen, luisteren naar de ander etc. Alle kinderen nemen deel en het is een
...
   
             
       

Klassenmanagement

   
  Contact
Contact
   

Inhoud
Een zelfstandige werkhouding van de leerlingen is noodzakelijk om de leerkracht de mogelijkheid te bieden met subgroepen te werken. Het gaat dan in de eerste plaats om...