Frosien Wielink
Zuidsingel 47
3811 HC Amersfoort
06 - 485 22 660
033- 470 17 12

 
           
      Home Frosien Doelgroep Scholing Coaching Leerlingzorg

Contact  

             
  Contact
Contact
   

 
Frosien
Sinds september 2008 werk ik  als zelfstandig onderwijsadviseur voor het basisonderwijs, het speciaalbasisonderwijs en het speciaalonderwijs.

Ervaringen
In 1977 begonnen als leerkracht in het basisonderwijs. Vanaf 1982 heb ik als onderwijsadviseur gewerkt bij een schoolbegeleidingsdienst. Tussentijds  voor 1 jaar  leerkracht geweest in Londen op een primary-school.
Inhoudelijk heb ik mij  bezig gehouden met onderwijskundige veranderingen/vernieuwingen voor het hele team, het coachen van individuele leerkrachten en het onderzoeken van leerlingen.
De afgelopen jaren stonden voornamelijk in het teken van het werken met groepsplannen vanuit de visie ‘handelingsgericht werken’. Hieraan gekoppeld zijn verschillende inhoudelijke onderwerpen die de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Het gaat dan o.a. om het gebruik van het directe instructie model, de zelfstandige werkhouding van de leerlingen, het gebruik van gevarieerde werkvormen, het voeren van gesprekken met leerlingen, het zicht hebben op leerlijnen en cruciale leerdoelen. Als deze onderwerpen op schoolniveau een nieuwe impuls krijgen, leidt dit tot hogere leeropbrengsten.
Ondertussen ben ik ook als interim IB-er werkzaam. Dit geeft mij de mogelijkheid nog dichter op de werkvloer te zorgen voor ondersteuning van de leerkracht en kwalitatief goed onderwijs.

Opleidingen
Na de Pabo heb  ik orthopedagogiek gestudeerd. Daarnaast heb ik ook nog een  aantal trainingen gevolgd.waaronder:

  • De training "Breinleren"bij het BCL instituut in Utrecht (2012)
  • VideoInteractie Begeleiding  
  • Mediationtraining
  • Training Coöperatieve didaktische structuren
  • Training ‘implementatie van leerlijnen in het SO’  
  • Beeldende expressie bij de uitvoering van veranderingsprocessen
  • Gesprekstechnieken.

Verder volg ik de ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs en maak ik deel uit van verschillende netwerken waar de laatste onderwijsontwikkelingen besproken worden.

Belangrijk voor mij is het om met directie, Ib-ers en leerkrachten te werken aan goed onderwijs voor de leerlingen vanuit een positieve basishouding. Samen een volgende stap zetten.